v1 vogelzang


propaganda vlugschrift geallieerde

 Bij Vogelenzang bevonden zich begin 1945 Duitse lanceerinstallaties die V1-raketten richting Londen afvuurden.  Dat ging nogal eens mis doordat de nieuwe techniek voor de  lanceringen nog niet ver genoeg ontwikkeld was. Een reeks kraters in het Zegveld en de Vellen, ongeveer in de lijn Vogelenzang- Londen, illustreert deze vroegste rakettengeschiedenis.  


klik op foto voor vergroting

Onderstaande foto,s zijn van Harry Tattje

Bedankt voor de foto,s

SS-troepen in Vogelenzang Half mei 1944 hebben troepen van de Waffen-SS alle huizen aan de Bekslaan en aan de Vogelenzangseweg van de S-bocht tot en met de Graaf Florisschool in gebruik genomen. In diezelfde maand beginnen de Duitsers loopgraven en bunkers te bouwen langs de Vogelenzangseweg, in de duinen en op het schijnvliegveld. Volgens spionageberichten van 24 mei 1944, 12 juni 1944, 11 juli 1944 en 22 augustus 1944 betrof het zo’n driehonderd tot zevenhonderdvijftig man van de 19de Batterij SS. De troepen hebben bezit genomen van Huis te Vogelenzang, van huizen langs de Vogelenzangseweg en van verschillende villa’s aan de Bekslaan. Zij beschikten over veel voertuigen. Er worden geen wapens gezien, maar wel twee mitrailleurgeschutsnesten. En veel munitie. Verder wordt melding gemaakt van villa Duinzicht als Rode Kruispost en van een Rode Kruis autobus in de Bekslaan.14 De spionagegegevens wijzen niet op omvangrijke militaire activiteiten of het aanleggen van startbanen voor V-1’s. Aanleg van lanceerplaatsen voor het geheime V-wapen Toch is achteraf wel duidelijk, dat de Waffen-SS in Vogelenzang rekening hield met de mogelijkheid om een bijdrage te moeten leveren aan de Duitse operaties om de geallieerden te bestoken met een voor die tijd nieuw en geheim wapen, de V-1.15 Dat wapen was vooral gericht tegen de oprukkende geallieerden in West-Europa. Daarom waren veel lanceerplaatsen gericht op de havenstad Antwerpen. Bovendien wilden de Duitsers in Engeland paniek zaaien en het centrum van Londen ontwrichten. Op verschillende plaatsen zijn na de oorlog in Vogelenzang overblijfselen gevonden van lanceerinstallaties/startbanen voor de V-1’s: op Leyduin, Woestduin, villa De Schapenkamp van de familie Quarles van Ufford aan de Bekslaan en bij het Huis te Vogelenzang van de familie Barnaart. Ook zijn resten gevonden in het Naaldenveld bij Aerdenhout/Bentveld. Al deze plaatsen liggen in of in de buurt van het door de SS betrokken gebied. Duidelijk is, dat de Duitsers in Vogelenzang geen pottenkijkers duldden voor hun geheime wapen. Berichten daarover werden immers door de illegaliteit doorgespeeld naar Londen. Daarom moest Vogelenzang ontruimd worden, wat op 21 februari 1945 is gebeurd. Daarna is de SS begonnen met het bouwen van de vijf opstellingen, die volgens het bevel van de bevelhebber van de ‘Technische Divisie’ van de Waffen-SS, luitenant-generaal Kammler, uiterlijk op 20 maart 1945 klaar moesten zijn. Dat de Duitsers in Vogelenzang en Aerdenhout op vijf verschillende plaatsen bezig zijn geweest met de opbouw van een startbaan heeft te maken met hun militaire strategie. Daarmee hoopten zij bij de geallieerde vliegtuigen verwarring te zaaien over de (enige) startbaan die werkelijk gebruikt is.

bron pietvanderham

link pietvanderham klik hier

ZELFDE HUIS MAAR DAN IN 2017

VAN DE LANCEER INSTALLATIE IS NIETS MEER TERUG TE VINDEN

INGANG OPRIJLAAN

BEKSLAAN

OP 22 MAART WAS HET ZOVER AVONDS OM HALF ACHT WERD DE EERSTE V1 AFGEVUURD VANUIT DE TUIN VAN DE VILLA LATER WERDEN  ER MEER V1 AFGEVUURD 

LANCEER RICHTING RICHTING LONDONDe V1 werd aanvankelijk Fi 103 genoemd, naar de hoofdconstructeur Fieseler Werke in Kassel. De codenaam was FZG 76 (Flakzielgerat)
Duitse bijnamen : Kirschkern, Flugbomben en Robotbomben
Bijnaam door het lanceringspersoneel : Maikafer (bron VTI-Ieper)rekencentum voor v1 wapens was gelegen op de slingerweg te aedrenhout

IN VOGELZANG WERD  verschillende V1 AFGEVUURD DATUM WAS 22 MAART   DIT WAS OP DE OPRIJLAAN AAN DE BEKSLAAN IN VOGELZANG DE OPRIJLAAN BESTAAT NOG STEEDS ECHTER WAAR DE BAAN  HAD GELEGEN IS NU EEN STUK BOS MET VLAKBIJ EEN NIEUWE VILLA GEBOUWD NIETS HERINNERT MEER AAN DE V1 INSTALLATIE  BEHALVE HET HUIS (VILLA SCHAPENKAMP)DAT STAAT ER NOG STEEDS NOG STEEDS IN DE OORSPRONKELIJKE STAAT.
OP DONDERDAG 29 maart 1945 WERD DE STARTBAAN VAN DE V1 DOOR DE DUITSERS TOT ONTPLOFFING GEBRACHT ,OP ZATERDAG 31 MAART HADDEN DE DUITSERS DE GEMEENTE VOGELZANG VERLATEN

WANNEER WERD ER V1 AFGESCHOTEN OP DE BEKSLAAN .
HET AFSCHIETEN VAN DE V1 GEBEURDE IN EEN ZEER KORTE PERIODE NAMELIJK  VAN 22 TOT 29 MAART 1945.

               HUIS TE VOGELZANG

fundamenten betonnen baan

WATERBASSIN DIE BIJ ELKE V1 AF VUURINSTALLATIE HOORDE

De oorlog is hier namelijk niet ongemerkt voorbij gegaan. De eerste oorlogs- jaren passeerden zonder veel onheil voor de natuur op het landgoed, doch het laatste oorlogsjaar was een rampjaar.  In februari 1945 werden er door de Duitsers Vl-lanceer installaties op het landgoed geplaatst en moest iedereen evacueren.Deze v1 installatie werd niet gebruikt door de Duitsers
ze legden wel de betonnen fundamenten aan en een waterput
 De waterput die bij elke baan aanwezig was. Met het water werd na elke lancering de installatie schoongespoten omdat de damp uit de dampontwikkelaar zeer corrosief was voor de v1 zie foto,s  
Bij terugkeer op het landgoed trof de familie het bos beschadigd, het Huis zonder glasruiten en de gebouwen met vele beschadigingen aan. Nog meer bomen waren er nu gesneuveld door dit laatste Duitse geweld. Een der huisbedienden van de familie Barnaart, de heer Hoogewerf, verloor zelfs het leven toen hij in de tuin door een verdwaalde Duitse kogel dodelijk getroffen werd. De glasschade kon gelukkig, althans voorlopig, hersteld worden omdat de familie Roozen van de Tulipshow gelukkig nog wat ruiten en glas had kunnen redden.
Enkele dagen na de bevrijding arriveerden als eerste bevrijders een Canadese gemotoriseerde eenheid, die bij huize Teylingerbosch hun kampement opsloegen. De Vogelenzangse bevolking was nu pas echt blij en voelde zich vrij, want tot dan toe waren er nog steeds Duitse soldaten in het dorp aanwezig geweest. Heden ten dage zijn de betonnen fundamenten nog steeds goed te zien zeker een bezoekje waard .bron ( ons Bloemendaal bewerkt )

                           LEYDUIN

V1-lanceerinrichting
Deze betonplaat die kortgeleden onder een dikke laag bladeren en zand tevoorschijn kwam, is onderdeel van een V1 lanceerinrichting op de Buitenplaats. Deze ligt precies in de richting van Londen. Men gaat er vanuit dat dit een richtpunt is geweest, als hulpmiddel om de af te schieten raket goed te kunnen richten. Deze locatie is niet gebruikt om v1 raket af te schieten.
De vloer van het richtplatform van de afgebeelde foto is van niet gewapend beton. Het "aspunt" van het cirkelsegment is van roest vaststaal
                   Boerderij op  de zwaluwlaan


Deze boerderij werd verwoest in 1943
het verhaal gaat dat hier v1 waren opgeslagen.
ik denk dat hier wat anders was opgeslagen maar wat weet ik niet alleen dat deze boerderij opgeblazen is in 1943 op deze plek staat nu een moderne villa met in de muur gemetseld een gedenksteen over de gebeurtenis.


klik op foto voor vergroting


(fake)lanceerinrichting in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij het zogeheten Stroje Dorp, dat nabij een schijnvliegveld lag met houten of kartonnen vliegtuigen en een nep bunkerdorp,  bestaande uit strobalen e.d., bedoeld om de Britse luchtmacht te misleiden


CONTOUREN huisjes zijn nog steeds zichtbaar in google earth

In de oorlog werd een namaakdorp gebouwd ter afleiding van de Bommenwerpers (Stroje Dorp).

TUSSEN DE PIJLEN LAG EEN  Namaak LANCEERBAAN VAN DE V1 HIER IS NIETS MEER VAN TERUG TE VINDEN.

OP DEZE PLEK LAGEN IMITATIE HUISJES VAN STRO ALLEEN OP GOOGLE EARTH ZIEN U NOG DE  CONTOUREN TERUG.KIJKT U ZELF MAAR EEN OP GOOGLE EARTH


op deze groene locatie stonden de huisjes om de Engelse vliegers te misleiden van stro gemaakt en of hout is niet zeker.

 


klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu