WINTERHULP NEDERLAND HAD EEN GROTE DIVERSITEIT AAN SPULLETJES .

KERSTHANGERTJES VAN HOUT MAAR OOK VLINDERTJES VAN WASPAPIER UITERAARD OOK SPELDJES,

HIERONDER EEN KLEINE VERZAMELING VAN WAT ER ALLEMAAL WAS.

speldje winterhulp

serie bloemencollectie E.scholtenlo


Winterhulp werd opgericht op 22 oktober 1940 door rijkscommissaris Seyss-Inquart. De hulpverlening was volgens het spraakgebruik op de winter gericht. Onder het nationaalsocialisme kon er volgens de leer geen armoede bestaan, alleen in tijden van winterkou zou extra liefdadigheid in de vorm van voedsel, kleding en dergelijke nodig zijn. Volgens artikel 2 van het oprichtingsdecreet was de doelstelling: "Het is de taak der Stichting om de in het bezette Nederlandsche gebied levende behoeftige Nederlandsche staatsburgers zonder aanzien des persoons hulp en ondersteuning te verschaffen". De steun bestond uit waardebonnen en goederen als levensmiddelen, kleding etc. Aanvankelijk kregen Joden ook steun, maar die hulp stopte al snel.

De inkomsten van de Winterhulp bestonden uit: collecten, loterijen, 5% uit de winst van bedrijven en een inhouding van 1% op lonen van werknemers. De collecten waren niet erg populair bij de Nederlanders, regelmatig werd er opgeroepen niets te geven aan de NSB'ers. "Nog geen knoop van mijn gulp voor de winterhulp" [1] werd er wel op posters van de winterhulp geklad. De loterijen waren daarentegen wel populair, omdat de goklust het nogal eens won van de principes. Om gulle gaven bij collectes te stimuleren ontvingen gevers speldjes. Deze speldjes werden in telkens andere series uitgegeven (sprookjes, bloemen, verkeersborden etc.) waardoor ze populaire spaarobjecten werden. Het eerste speldje dat in Nederland werd uitgegeven, was een lichtgevend molentje. De 'gewone' bevolking wilde de speldjes helemaal niet en zei: "Alleen NSB'ers lopen met molentjes." Echt vrijblijvend waren de collecten in latere jaren niet meer, er werd gecontroleerd of iemand gaf en hoeveel.

Als uitkering gaf Winterhulp Nederland waardebonnen uit waarmee de ontvanger levensmiddelen, kleding, schoenen en brandstof kon kopen. Alle winkels waren verplicht de waardebonnen te accepteren. Het was verboden om de bonnen tegen contant geld te wisselen. De WHN toetste na aanvraag eerst of mensen in aanmerking kwamen voor bonnen.Medio 1941 kwam de Nederlandsche Volksdienst (NVD) tot stand. Deze moest uiteindelijk de Winterhulp en andere organisaties overkoepelen om het gehele domein van de sociale en maatschappelijke zorg voor haar rekening te nemen. De Winterhulp profileerde zichzelf als een breed en vooral Nederlands nationaal platform voor sociale zorg. Men legde veel nadruk op het Nederlandse karakter van Winterhulp, de nazi-politieke oriëntatie van de organisatie viel echter niet te verhullen. Mede daardoor was het succes en daarmee de effectiviteit gering

collectie E.scholtenlo

heden ten dage zijn de posters erg gewild bij de verzamelaars en de speldjes ook

 collectie E.scholtenlo

De straatcollectes werden gehouden door collectanten die vrijwillig deze taak op zich hadden genomen. Dat het merendeel van deze vrijwilligers lid waren van de NSB kwam de stichting ook niet echt ten goede. In Goes waren er bijvoorbeeld in 1943 van de 70 collectanten er 69 lid van de NSB. De directeur C. Piek had het echter wel verboden om te collecteren in NSB-uniform. Zijn opvolger, begunstigd lid van de SS, Van Vloten, voormalig burgemeester van Delft, maakte hier totaal geen probleem van. Het gevolg was dat de Winterhulp nog sterker werd geïdentificeerd met de NSB en steeds meer niet-NSB'ers weigerden om nog langer te collecteren voor de Winterhulp.


collectie E.scholtenlo


Een klein verzameling er zijn meer dan honderd  speldjes in omloop

NEDERLANDSE WINTERHULP

collectie E.scholtenlo


DUITSE WINTERHULP

er werden ook liedjes uitgebracht in een klein boekje

zie pdf file klik hier

collectie E.scholtenlo

collectie E.scholtenlo


Ook de lokale bewoners kregen hulp van winterhulp maar daar moest men lid worden anders kreeg men niets

collectie E.scholtenlo

klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu