De tankmuur in Zandvoort en de schijn opstellingen in Bentveld

muur.pdf (7.24MB)
muur.pdf (7.24MB)

RAF KAART OVERLAY MODERNE KAART TANKMUUR

TANKMUUR ZANDVOORTSELAAN ( FIETSPAD )

De tankmuur is gebouwd in de periode 1942 /1943
hij loopt van af de Noordooster kanaal ( A.W.D.) over de zandvoortselaan   door het gebied koningshof tot het boogkanaal  daarna een tankgracht tot op midden golfbaan daar begint de tankmuur weer  tot het spoor daar had je een kazemat over het spoor liep hij door tot het einde van de volkstuinencomplex bij het dieren asiel daarna kreeg je kunstmatig opgeworpen  heuvels  dat liep tot ongeveer de bokkendoorns en dan had je daar weer een tankmuur over de zeeweg.  deze tankmuur over de zeeweg behoorde tot een andere stelling

De tankmuur werd gesloopt tussen het spoor en het volkstuinencomplex over een afstand van 525 meter de rest van de tankmuur staat er nog behalve op de golfbaan deze tankmuur ligt  onder de grond en is niet gesloopt
de muur tussen de zandvoortselaan en het kanaal in de waterleiding duinen  is wel gesloopt

De aannemer die dit werk op zich nam was de firma Roosch uit Rotterdam  zijn inschrijving was de laagste en werd dus de uitverkorene bedrijf  die dit mocht doen voor het bedrag van 29,359.58 officieel werd goed keuring   tot sloop getekend op 9 mei 1966
Een heel bedrag in die tijd de  tankmuur werd opgeblazen met  springstof dat werd opgeslagen in het politie bureau opgeslagen  slechts 1 man mocht het vervoeren naar de muur en terug en regelmatig werd gecontroleerd op het bureau of het schriftelijk alles klopte van wat werd gebruikt.

De tankmuur moest worden gesloopt ten behoeve van de flat woningen in de keesomstraat   kadastraal onder nummer sectie B nr 7264  dit kon makkelijk want het rijk had een regeling namelijk een zogenaamde Rijkspuinopruimingsregeling die speciaal in het leven was geroepen om de bunkers en de rest te slopen.
de gemeente begon hiermee bij het raadsbesluit december 1964  van het uitbreidingsplan van de noordeduinweg  de oorspronkelijke bouwtekening werd nadien gewijzigd  van architect . stevens toch  er werd toch tot sloop overgaan

EVEN WAT getalletjes

lengte  tankmuur  die gesloopt was dus 525 meter

koste dus € 29,359.58

sloopwerk koste  € 11,34- per 3 vierkante meter

tankmuur op de golfbaan is intact maar ondergewerkt

tankmuur vanaf de zandvoortselaan tot boogkanaal is nog in uitstekende staat

tankmuur vanaf de zandvoortselaan tot waterleidingduinen is gesloopt

officieel werd goedkeuring   tot sloop getekend op 9 mei 1966
einde van de sloop was einde 1966

FOTO ONDER TANKMUUR KONINGSHOF

BRON BRV DEN-HAAG

onderstaande brv tek tankmuur deze is gesloopt

tankmuur bij spoor locatie omgeving keesomstraat bij fietspad

Kazemat bij spoor

ANNO 1980

ANNO 2009

 

7 JAAR VERDER ANNO 2017


Bij het volkstuinen complex staat ook deze kazemat met tankmuur dit is het laatste gedeelte wat er nog is

Deze tankmuur bestaat nog steeds

Voorafgaande aan de sloop van de tankmuur werden vele raads vergaderingen belegd

Zo wilde de hr.Koning dat dit werk door zandvoorders werd aanbesteed

ook wilde de voorzitter niet dat de aannemer onderhands werk uitbesteed aan anderen aannemers  want er was dan geen controle op was

dhr.Kerkman wees erop dat de aanbesteding in het verleden te hoog was maar dat er nu beter op gelet moest worden

BENTVELD

In Bentveld onderzochten we de schijn stellingen en de loopgraven  we ontdekten dat allen schijnopstellingen nog aanwezig zijn maar we moeten er wel  bij vertellen dat het heel erg moeilijk zoeken was met de prikstok en vele uren zoeken hebben we ze gevonden. Zelfs de loopgraaf is nog aanwezig weliswaar vol met doornen en struiken doordat de wissenten loslopen zal dit binnen enkele jaren verdwenen zijn.PWN heeft de oppervlakte laag verwijdert zodat het kan gaan stuiven.nu enkele jaren verder vind men op de zandvlakte vele potscherven ,spijkers, penvuur hulzen en ander objeckten

klik op foto voor vergroting

Hier de hele kaart van Bentveld

KLIK OP FOTO VOOR VERGROTING

in dit gebied langs weerszijde van de oude weg vind men potscherven   glas en afgebroken tegeltjes  lege hulzen ( penvuur ) en lege jachtpatronen dit was een oude route van Benveld naar zeeweg in Bloemendaal

klik hier om terug te gaan naar het menu