kabelwachtlopen 

                                             "Kabelwacht 1941
D e tegel is geperst bij Bonna, een dochteronderneming van Wessel Werke AG te Bonn (Duitsland

   Wij liepen bij dag en donkere nacht, Als goede Vaderlanders strafwacht." De tegel is geperst bij Mosa te Maastrich                              

 

collectie E.scholtenlo


 

MET DANK AAN ARIE KOPER VOOR DE FOTO

 

 

Toen de kabelwacht werd ingesteld, was dit min of meer straflopen van wegen sabotagedaden en natuurlijk om verdere sabotage juist te voorkomen. Het begon allemaal met het vernielen van de lichtkabel van het militaire oefenterrein en dit werd gezien als een zware sabotagedaad. Hierna werd Zandvoort hiervoor verantwoordelijk gesteld en de burgemeester moest kabelwachters aanstellen aan de hand van een door de plaatselijke NSB opgestelde lijst. In de eerste instantie werden 72 Zandvoorters hiervoor opgeroepen om vanaf 10 december 1941 tot 1 januari 1942, dus gedurende 3 weken om de 3 nachten 4 uur kabelwachtdienst te verrichten. Door de felle kou is in de eerste kabelwacht-periode Dhr. L. Blauwboer op 31 december overleden.
In de nacht van 5 op 6 januari werden er wederom kabels doorgeknipt, nu betrof het de kabels van de Wehrmacht in Zandvoort. Van 9 januari tot 6 februari werd een tweede wachtdienst in het leven geroepen. Op ruim 20 punten moesten de kabels worden bewaakt in een dik pak sneeuw. Zandvoort werd in die periode geteisterd door een zware sneeuwstorm en in deze tweede kabelwacht-periode is Piet Oud uit de Kanaalstraat overleden. Piet Oud was lid van de Zandvoortse Redings Brigade en het bestuur van deze vereniging besloot na de oorlog om de noordelijke reddingspost naar hem te vernoemen. Een ander lid van deze vereniging, Ernst Brokmeier, kwam ook om tijdens de oorlog en hiernaar werd de zuidelijke reddingspost vernoemd  

 

 

Een half uur voordat de kabelwachtdienst begon, moesten de aangewezen kabelwachters zich melden op het politiebureau, toen nog in de Haltestraat (waar nu de zijdeur van het gemeentehuis zit). Op bovenstaande foto verzamelde men zich op het Gasthuisplein om gezamenlijk naar het politiebureau te vertrekken. Op het politiebureau lag vervolgens een lijst klaar, waarop men kon zien welke post men moest bewaken. In de oproep stond:
Ik maak er U op attent, dat U er persoonlijk verantwoordelijk voor wordt gesteld, dat aldaar gedurende Uw wachtdienst geen onbevoegden toto de duinen ten Noorden van den Zeeweg worden toegelaten. U behoort voorzien te zijn van Uw persoonsbewijs. Controle zal, behalve door de gemeentepolitie, plaats vinden door de Marechaussee, de Duitse Sicherheitspolizei, de Duitse Ordningspolizei en de Duitse Weermacht.’

 

 FOTO COR DRAAIJER ( DONDERDUINEN-ZANDVOORTSEBUNKERPLOEG)

collectie E.scholtenlo

 collectie E.scholtenlo

De kabel wacht had het zwaar in de winterperiode ze deden alles eraan om toch net dat beetje extra te krijgen als de kans zich voor deed .Wat misschien niet iedereen weet dat de kabelwacht werd betaald door de gemeente Zandvoort en die deed weer een factuur sturen naar de Duitse bezetter voor dat werk wat de kabelwacht deed zie onderstaande facturen  het was zeer zwaar werk wat de kabelwacht deed onder zeer extreme omstandigheden deden zijn hun verplichte werkzaamheden."14  december l94l  72( aantal klopt niet ) Zandvoorters zijn aangewezen om te posten aan de Zeeweg omdat er een telefoon kabel is doorgesneden. 27 januari 1942 Zandvoort  is voor de tweede maal gestraft  Nu wegens een doorgesneden noodkabel in het dorp  -Er posten 24 ( ik denk dat dit aantal niet klopt ) mensen om om de  twee uur. Deze nacht vroor het 17 graden en overdag was het 10 graden  onder nul. 8 februari 1942: de wacht is na 4 weken   afgelopen. Drie personen zijn door koude en longontsteking gestorven  Er waren nachten hij met 17, 18 en 19 graden vorst."


klik op afbeelding voor vergroting

 KIJK EENS NAAR HET VERSCHIL IN SALARIS ER ZIT 1 JAAR TUSSEN.

collectie E.scholtenlo

collectie E.scholtenlo

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR HET HOOFD MENU