Halifax stort neer in de A.W.D. ( duinen)

Op 13 April 1945, terwijl de oorlog zich ten einde spoedde, — honger en gebrek in Westelijk Nederland steeds nijpender werden, — Zandvoort zich verblijdde in de aankomst van de langverbeide aardappelschuit. — de wereld rouwde om het heengaan van President Roosevelt — stortte tijdens een nachtelijk vuurgevecht een Engelse Halifax bommenwerper, door granaten van het Duitse afweervuur getroffen, in de 'duinen nabij het zgn. „krombootsveld " neer. Het toestel, dat opdracht had een „wapen dropping" boven Nederland uit te voeren, vloog in (brand, terwijl de ontelbare handgranaten en mitrailleurkogels etc. her- en derwaarts verspreid werden. Geen van de leden der uit 6 personen bestaande bemanning kon zich tijdig redden. De plaats van de ramp was door de aanwezigheid van een Duits mijnenveld moeilijk te .benaderen. Na enige tijd wisten toch enige Russische militairen het .toestel te toereiken en zorgden voor een provisorische begraving der slachtoffers. Een der lichamen was echter zodanig tussen de brokstukken van het vliegtuig bekneld, dat men eerst na de bevrijding erin slaagde het hieruit te verwijderen en ter plaatse te begraven. Eenvoudige houten kruisen wezen de plaats aan, waar 6 geallieerde soldaten, ver van huis, een rustplaats gevonden hadden. Zij brachten het hoogste offer voor de vrijheid van ons allen. Daar de plaats maandenlang door de aanwezigheid van niet ontplofte munitie slechts met levensgevaar te betreden was, werden de graven uitsluitend door enkele ingewijden bezocht enverzorgd.Thans zijn de lichamen van de slachtoffers naar militaire begraafplaatsen overgebracht en alle resten van vliegtuig en lading verwijderd en wijst nog slechts verbrand struikgewas de plaats van de ramp aar» Weer en wind en plantengroei zullen thans spoedig deze tragische plek onherkenbaar maken. Maar weinig wandelaars, duinopzichters en stropers zullen, als zij het „krombootsveld" passeren, even aan. de 'zes mannen denken, die hier hun leven lieten. Anderen zullen deze plaats ideaal voor hun  picknick vinden, ze zullen hier hun broodjes met kaas eten en nootjes oppeuzelen. De kinderen mogen hier krijgertje en verstoppertje spelen en voor de jongelui zal men een muziekje  laten jengelen. Men is immers onkundig van de ramp die hier plaats vond, .Gelukkig zorgt waternet voor orde en rust in deze bijzondere markante omgeving.

plaatselijke scholen hebben het monument geadopteerd en brengen jaarlijks een bezoek

met kransen en bloemen.

Brokstukken meer dan 75 jaar vind men nog hier en daar

 OP DIT STUK VLIEGTUIG ONDERDEEL STAAT  NUMMER AW 571302 EN EEN NUMMER 20506

WIE HET WEET MAG HET ONS MAILEN  .ZANDVOORTSEBUNKERPLOEG@GMAIL.COM

collectie E.scholtenlo

Klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu