Stützpunkt XXIXM
Marine Seezielbatterie Zuidzand

batterij 'Zuidzand'. Hoewel kleiner dan 'Stellung Zander' toch nog goed voor zo'n 80 bunkers. De kanonnen stonden opgesteld in overdekte vuurkamers zgn kazematten. De bijbehorende bemanningen waren ondergebracht in woonschuilplaatsen die onderling  weer verbonden waren met een overdekt netwerk van gangen. Schijnwerpers, "FLAK" -opstellingen, mitrailleursnesten en loopgraven zorgden voor de secundaire verdedigings taken. De plaatselijke leiding van de "Wehrmacht" had zijn intrek genomen in het kapitale gebouw van de Kennemer Golf en Country Cub. Op in en langs de golfbanen kwamen zo'n 130 bunkers terwijl er in het aangrenzende Kostverlorenpark bijna 50 werden neergezet (de latere zomerhuisjes). 

gangenstelsel zuidduinen
gangenstelsel zuidduinen backup.pdf (1.99MB)
gangenstelsel zuidduinen
gangenstelsel zuidduinen backup.pdf (1.99MB)

deze steunpunt is een marine batterij kustartillerie geweest genaamd stelling zuidzand 4 stukken 9,4 cm geschut waren van Engelse makelij deze stonden opgesteld in kazematten De dracht was 14,200 meter ,Het schootsveld 177.In dit schootsveld konden niet alle stukken vuur worden afgegeven.De linker en rechter sectie hadden elk een schootsveld van 120 graden Het schootsveld is als een zwarte halve cirkel op de kaart aan gegeven,Dit is in 3 stukken verdeeld onderste was 37 graden bestreken de linker sectie middelste vlak 63 graden bestreken. door alle vuurmonden bovenste bestreek 57 graden bestreek de rechters ectie

st bunker bouwnummer 6508WASGELEGENHEID BUNKER

                                   looggraven in stelling zuidzand

WATERBERGPLAATST ( POMP)

HIER WERD HET DRINKWATER OPGEPOMPT EN IN EEN RONDE BAK GEDAAN VANWAAR DE DUITSERS HET KONDEN AFTAPPEN EN KONDEN DRINKEN

st 6511

ST 6509

ST 6520
KLIK HIER OM TERUG TE KEREN NAAR HOOFDMENU