DE AMSTERDAMSE WATERLEIDING DUINEN



De verdedigingsmaatregelen in de duinwaterwinplaats vielen in hoofdzaak onder de werkzaamheden van de in Zandvoort gevestigde staf. Het Zuiden en Zuidoosten werden echter bij Hillegom ondergebracht, waar de verdediging beperkt van opzet was. Als bouwsteen voor een verdedigingsgordcl die op naam „Stützpunktgruppe Zandvoort" (steunpuntgroep Zandvoort) droeg, waren de duinen van groot belang. Het territorium van deze steunpuntgroep was aan de landzijde omsloten en beveiligd door anü-tank maatregelen; hoge betonnen muren en nog hogere aarden wallen moesten de vijand buiten houden. In de duinwaterwinplaats maakten de bezetters bovendien handig gebruik van de reeds aanwezige kanalen om hun tankverdedigingsgordel te voltooien. De tankgordel vormde een afbakening en was een moeilijke hindernis die een geallieerde aanval tot staan moest kunnen brengen. Om dit taktische voordeel maximaal te benutten bouwden de Duitsers langs de tankgordel versterkte stellingen van waaruit ze een naderende vijand konden bestoken. Zulke versterkte stellingen noemde men steunpunten. Deze steunpunten werden ook langs het strand gebouwd. Op afbeelding l is een overzicht gegeven van de belangrijkste steunpunten en andere verdedigingsmaatregelen.

De bouwstop in Nederland vanaf 1942 zorgt voor veel bedrijvigheid bij de Nederlanders bij het bouwen van de Atlantikwall - nergens anders is geld verdienen in de bouwsector. Sommigen laten zich zelfs omscholen om in de bouw te kunnen werken. 

 

zoals gezegd in 1942 begon men in de A.W.D Duinen met het onderzoeken hoe het met het drinkwater gesteld was men wilde de natuurlijke bronnen gebruiken voor het leger nadat deze was goedgekeurd mochten de Aannemers volgens strakke richtlijnen bouwen tijdens de bouw werden regelmatig controles uitgevoerd  of men volgens het tijdschema werkte en ook of het volgens het bouwplan verliep

 

 

De aannemer huurden werklui in uit de gemeente waar zij werkte en ook van buitenaf waren werklui welkom om zo snel mogelijk de bunkers te bouwen.De lokale gemeente speelde een belangrijke rol tot het realiseren van de bunkers vergunningen en huisvesting werden zo snel mogelijk gegeven .

 

 

Na de oorlog werden de bunkers in de A.W.D.duinen niet allemaal gesloopt velen werden na de oorlog onder het zand bedolven of gewoon zo laten staan zodat men heden ten-dage nog steeds aantreft. kijk maar naar het rozenwaterveld.of het sterrenveld.vlooienveld.
Laten we beginnen met het rozenwaterveld Deze bunkercomplex is bijna nog intact .

             BUNKERS GETELD IN 1955 DOOR BRV

LET OP ONDERSTAANDE PDF BESTAND BEVAT OOK DE BUNKERS STELLING ZUIDZAND.EN ZANDER

TEVENS DE CODERINGEN VAN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDING DUINEN.BIJVOORBEELD COMPLEX R OP DE PDF FILE GEEFT LINKS AAN HOEVEEL BUNKERS ER WAREN ZIE VOORBEELD.

 

 

ROZEN WATERVELD-- COMPLEX R

 

 Een batterij „Heeres-Küstenartillcrie" met 4 kanonnen van 15 cm was gestationeerd op het Rozenwaterveld. De kanonnen stonden op een vaste geschutsvloer met een achthoekige stenen borstwering en konden rondom vuren. Hoog op de Rozenberg was voor deze batterij het vuurleidingscentrum ingericht. Binnen de rechthoekige draad versperring die deze stelling omsloot lagen ook de manschappenonderkomens en munitiemagazijnen. Voor het vervoer van de zware 15 cm projektielen waren betonnen wegen aangelegd tussen de magazijnen en de kanon opstellingen

33 WOONSCHUILPLAATSEN- 

 

 

GEVECHTSSCHUILPLAATS

 

 

1 munitie bergplaats

 

 

2 wc bunkers

 

 

1 water bergplaats

 

 

4 tobruks

DEZE BUNKER  IS NIET TE BETREDEN

 

 

Deze gegevens kloppen niet want hier moet nog bij vermeld worden dat hier ook nog een  ontsmetting-bunker er nog ligt en er zijn 4 munitie bunkers in plaatst van 1 tevens moet ook vermeld worden dat hier een leistand staat met woononderkomen ook staat hier nog betonnen funderingen van 4 kanonnen van 15 cm de kanonnen zijn afgevoerd naar den-helder na de bevrijding.

 

 

Wat opvallend is de betonnen wegen lopen nog steeds door het rozenwaterveld nu flink begroeid door het gras en bedekt door zand maar ze liggen er nog steeds. 

                                    Complex Q --Tonnenberg

 

 Volgens kaart waren hier 2 tobruks en 2 manschappen verblijven

 Heden ten dage 2019 zijn op deze berg nog maar 1 tobruk aanwezig (ondergewerkt ) en 1 manschappen verblijf (nu vleermuisonderkomen)

 

                             Op deze berg stond een flak afweer geschut

 

 

Restanten van de gesloopte manschappen verblijf zijn nog te vinden aan de flanken van de berg nabij het vleermuisonderkomen de andere tobruk is geheel gesloopt en niet meer te traceren. 

 

 

                                 Complex P-- Stokmans berg

 

Dit gebied loopt eigenlijk achter parkeerterrein tot de berg zelf Hier lagen totaal

 7 woonschuilplaatsen-1 wc bunker-2 watertank bergplaatsen-2 waterberg plaatsen

 1 gevechtsschuilplaats-3 tobruks

 Van deze stelling is de gevechtsschuilplaats opgeblazen dat is die vreemde bult achter het parkeerterrein-3 tobruks zijn nog aanwezig-2 watertank bergplaatsen zijn gesloopt

  Wat niet op de kaarten vermeld staat is dat er ook nog een garage schuilplaats is deze is nog geheel intact 

 LOOPGRAVEN

 

Complex s-- hoek Noordoosterkanaal

 

4 Manschappen verblijven-1 privaat -1 waterberg plaatst -1 watertank berg plaatst-1 tobruk      

            

 

                                    complex T-- EZELENBERG

2021 augustus

                               MAART 1979

Eerder die week werd bij het verwijderen van nog in de duinen staande bunkers uit de tweede wereldoorlog in een van die bunkers een hoeveelheid explosieven van zwaar kaliber aangetroffen. Ook hier moest de explosieven opruimingsdienst er aan te pas komen om de granaten at' te voeren.

EXPLOSIEVEN WERDEN AAN PLAFOND OPGEHANGEN EN WERDEN OP AFSTAND TOT ONTPLOFFING GEBRACHT.

OPBLAZEN BUNKERS

 

25 manschappen bunkers-1 gevechtsschuilplaats-1 munitie bunker -1 kantine bunker

2 bergplaatsen en 1 wc bunker

         Deze kantine bunker lag ook op het vlak van de Ezelenberg helaas heeft de toenmalige beheerders het nodig gevonden bijna alle bunkers te slopen .

Ook deze kantine bunker is gesloopt in 1979 wat over is gebleven zijn de brokstukken bedekt door een grote berg zand.

                    Dus deze bunker bestaat alleen nog maar uit foto,s

                

woonbunker deze bestaat gelukkig nog wel.in 2021

BADHUIS

GESLOOPT MUNITIEBUNKER

GESLOOPT WOONBUNKER

DUBBELE WC BUNKER

 

                                            COMPLEX U --VOGEL-EILAND

 

7 WOONSCHUILPLAATSEN-3 WATERTANK PLAATSEN-1 WC BUNKER

 

1 WATER BERG PLAATST-4 TOBRUKS

                                COMPLEX W-PANNELAND

 

4 WOONSCHUILPLAATSEN-1 GESCHUTSOPSTELLINNG-4 TOBRUKS

 

1 WC BUNKER-1 WATERPUT-1 MUNITIE BERG PLAATST- 1 WATERPUT

 

                               COMPLEX X  -BEGIN KIPPENDELLEN

          1 GEVECHTS SCHUILPLAATST-1 WC BUNKER-1 PRIVAAT-

                                 Complex y en AA LOCATIE KIPPENDELLEN

3 WOONSCHUILPLAATSEN-2 WC BUNKER 7 - TOBRUKS-3 LEVENSMIDDELEN BERG PLAATST 

                                           COMPLEX -C   schuster kanaal 

1 levens middelen bergplaatst-3 woonschuilplaatst -1 munitie bergplaatst

                                                  complex DD- buitenkant kanaal

2 wc bunkers -1 tobruk -1 woonschuilplaatst

COMPLEX BB -KROMME SCHUSTER KANAAL

1- LEVENSMIDDELEN BERG PLAATST-  2 TOBRUKS-1 GEVECHTSSCHUILPLAATST-  1 WATER TANK BERGPLAATST - 1 BERGPLAATST

COMPLEX V- Bunkerberg

27 woon schuilplaatsen-2 wc bunkers-3 munitie bergplaatsen-5 tobruks-1 gevechts schuilplaatst-2 levensmiddelen bergplaatst.

COMPLEX !! -ORANJE KOM ( GEEN GEGEVENS )


klik hier om terug te gaan